2-(4-IODOPHENYL)-3-(4-NITROPHENYL)-5-PHENYLTETRAZOLIUM CHLORIDE AR (I.NT.)(0-8ºC)

د.إ200.00

2-(4-IODOPHENYL)-3-(4-NITROPHENYL)-5-PHENYLTETRAZOLIUM CHLORIDE AR (I.NT.)(0-8ºC)

Category: